Добре дошли в счетоводна къща Сева Консулт

За нас

СЧЕТОВОДНА КЪЩА “СЕВА КОНСУЛТ” ЕООД е създадена през месец Февруари 2000 година. За годините на своето съществуване, Счетоводната къща се утвърди като проспериращо специализирано счетоводно предприятие, с амбициозен екип от млади хора, отдадени на професията. Цялостната дейност на екипа е подчинена на максимална защита интересите на клиентите, в условията на динамично променяща се законова и бизнес среда, с поддържане на перфектно професионално ниво.

В резултат на дългосрочно сътрудничество, клиентите на счетоводната къща са убедени, че прецизното счетоводство и компетентна консултантска помощ, са гаранция за успешен бизнес и спокойствие за дължимите данъци. Те са бизнес партньори със счетоводната къща, в успешно и коректно сътрудничество, за постигане с общи усилия на взаимен просперитет и финансова стабилност.

За съвместна дейност са привлечени високоспециализирани консултанти и специалисти от различни професионални поприща и дипломирани експерт-счетоводители, за проверка и заверка на Годишни финансови отчети.

Цените за счетоводно обслужване се договарят в зависимост от индивидуалните параметри на всяка фирма (документооборот, брой персонал, номенклатура и др.) и са в граници,които удовлетворяват и двете страни.

В момента СЧЕТОВОДНА КЪЩА „СЕВА КОНСУЛТ“ ЕООД има офиси и обслужва клиенти от гр.София и регион Варна, Добрич и Силистра.