Добре дошли в счетоводна къща Сева Консулт

Вътрешен одит


Компанията Ви има собствен счетоводен отдел, но Вие желаете да има допълнителен професионален контрол, относно неговата дейност:
  • ние ще прегледаме и анализираме търговската и счетоводна документация на Вашия бизнес и ще оценим коректността на начислените и платени данъци за ревизирания период, еднократни данъци и други данъци при източника
  • ние ще Ви предложим правилните препоръки, инструменти и алтернативни решения за коригиране и минимизиране на данъчните рискове.

Свържете се с нас

Направете запитване за тази услуга