Добре дошли в счетоводна къща Сева Консулт

Счетоводство и контрол

 • изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи;
 • осчетоводяване и отразяване на стопански операции, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • осчетоводяване и отразяване на стопански операции, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти), и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
 • изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
 • годишно и междинно счетоводно приключване, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;
 • годишно и междинно счетоводно приключване, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти);
 • консултации във връзка със счетоводното законодателство;
 • други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента.

Свържете се с нас

Направете запитване за тази услуга